თვე: იანვარი 2021

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP). ეროვნული ენერგეტიკის და კლიმატის სამოქმედო გეგმაში გაწერილი ღონისძიებების მონიტორინგისთვის და შემდგომი განახლებისთვის სპეციფიკური ინდიკატორების ნაკრების შემუშავება კომერციული სექტორისთვის და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან შეთანხმება; საქართველოს სტატსისტიკის ეროვნული ბიუროსთვის ტექნიკური დავალების შემუშავება სათანადო მონაცემების შეგროვებისთვის და
მეტი
დაბრუნება