ავტორი: admin

NIRAS

NIRAS – საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული ორგანიზაცია. განახლებადი ენერგიის წყაროების საქართველოს ელექტრო სისტემის ქსელში გაზრდილი ინტეგრაციის შედეგად, სამრეწველო საწარმოებსა და შენობებში ენერგოეფექტურობის დონის (საყოფაცხოვრებო ტექნიკის და ეკოდიზაინის გათვალისწინებით) გაზრდის შედეგად შემცირებული სათბურის აირების (GHG) ემისიების შეფასება. ენერგეტიკული მიმართულებით სამთავრობო უწყებების შესაძლებლობების განვითარება,
მეტი

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ევრობის განვითარების ბანკის საბჭო (CEB), ევროპული საინვესტიციო ბანკი (EIB). შენობების ენერგოეფექტურობის ექსპერტიზის ჩატარება, კერძოდ კი თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში 25 სკოლის რეკონსტრუქციის პროექტებისთვის შესრულებული ენერგო აუდიტების და ენერგოეფექტურობის ინდიკატორების რევიზია და პროექტის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციების
მეტი

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP). ეროვნული ენერგეტიკის და კლიმატის სამოქმედო გეგმაში გაწერილი ღონისძიებების მონიტორინგისთვის და შემდგომი განახლებისთვის სპეციფიკური ინდიკატორების ნაკრების შემუშავება კომერციული სექტორისთვის და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან შეთანხმება; საქართველოს სტატსისტიკის ეროვნული ბიუროსთვის ტექნიკური დავალების შემუშავება სათანადო მონაცემების შეგროვებისთვის და
მეტი
დაბრუნება