ჩვენს შესახებ

ვინ ვართ ჩვენ

საქართველოს ენერგო აუდიტის შესახებ

ჩვენი ექსპერტების ჩართულობით შემუშავდა საქართველოს ენერგოეფექტურობის კანონი, შენობების ენერგოეფექტურობის დონის მინიმალური მოთხოვნები, განახლებადი ენერგიების ქსელზე მიერთების კოდექსი, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ენერგო ეფექტურობის მარკირება, ეროვნული სამოქმედო გეგმები (კლიმატის, ენერგოეფექტურობის, განახლებადი ენერგიების), ელ.ქსელის განვითარების 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა. საერთაშორისო დონის ანგარიშების მომზადების გამოცდილება.

ენერგო აუდიტის და ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელების 30 წლიანი გამოცდილება

საერთაშორისო დონის კვალიფიკაციის ენერგო ექსპერტები

იხილეთ ჩვენს მიერ

შესრულებული პროექტებიდან რამდენიმე

ენერგეტიკის ლეგენდები

ჩვენი გუნდი აღიარებულია უმაღლესი ხარისხის სერთიფიკატით საყოველთაო პროფესიონალებად, ენერგეტიკის ლეგენდებად (Legend in Energy) AEE-ს მიერ

ჩვენი ექსპერტების მიერ შეიქმნა ენერგო აუდიტის პორტატული დანადგარი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ზუსტად იქნეს შეფასებული თბური წინაღობა, შედეგად კი ვიღებთ ენერგოეფექტურობის ზუსტ შეფასებას.

მიიღეთ უმაღლესი ხარისხის ენერგო აუდიტი

მზად ვართ

თანამშრომლობისთვის

დაბრუნება