კლიენტი
გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO)
წელი
2014-2017
სერვისი
ქარხნების ენერგო აუდიტი, ცნობიერების ამაღლება

50 საწარმოს ენერგო აუდიტი, 2014-2017

2014-2017 წლებში გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) პროგრამა „რესურსეფექტურობა და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების“ ფარგლებში ჩატარდა 50 საწარმოს ენერგო აუდიტები და ცნობიერების ასამაღლებელი ტრეინინგები.

შესრულებული სამუშაოები

მსგავსი პროექტები

დაბრუნება