კლიენტი
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
წელი
2019
სერვისი
ქარხნის ენერგო აუდიტი

ენერგო აუდიტი და საწარმოს თანამშრომლებისთვის ტრეინინგი რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში, 2019

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) დაფინანსებით რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში ჩატარდა ენერგო აუდიტი და საწარმოს თანამშრომლებისთვის ტრეინინგი ენერგოეფექტურობასთან, ენერგომენეჯმენტთან და გარემოსდაცვით საკითხებთან, საწარმოო პროცესების ოპტიმიზაციის, ენერგიის დაზოგვის და გარემოზე ზემოქმედების შერბილების მიზნით. ასევე, განხილულ იქნა განახლებადი ენერგიის წყაროების (მზე და ქარი) გამოყენების შესაძლებლობები.

შესრულებული სამუშაოები

მსგავსი პროექტები

დაბრუნება