კლიენტი
გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO)
წელი
2019
სერვისი
თანამშრომლების გადამზადება

ენერგო მენეჯმენტში ტრეინინგი 10 კომპანიაში, 2019

გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO), პროგრამა ენერგო მენეჯმენტის სისტემა (EnMS – ISO 50001) ფარგლებში ჩატარდა ენერგო აუდიტი და ენერგო მენეჯმენტში ტრეინინგი 10 კომპანიის თანამშრომლებისთვის (მათ შორის რუსთავის აზოტში, Georgian Water & Power-ში).

შესრულებული სამუშაოები

მსგავსი პროექტები

დაბრუნება